Month: October 2022

อีซีบีขึ้นดอกเบี้ยแรงรอบที่ 2 เงินยูโรอ่อนค่าทันที-บอนด์ยีลด์ยุโรปปรับลดลง

ห้องค้ากสิกรไทยเผย อีซีบี ปรับดอกเบี้ยแรงเป็นรอบที่ 2 ขึ้นทีเดียว 0.75% เอฟเฟ็กต์เงินยูโรอ่อนค่าทันที-บอนด์ยีลด์ประเทศยุโรปปรับลดลง ตลาดคาดหลังจากนี้อีซีบีเบาเครื่องเร่งขึ้นดอกเบี้ยลง ประเมินเงินยูโรอ่อนค่าต่อเนื่องจากวิกฤตพลังงาน-แนวโน้มเศรษฐกิจถดถอย วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ฝ่ายงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย (ห้องค้ากสิกรไทย) รายงานว่า ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 75bps เป็นครั้งที่ 2 และเป็นการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 พร้อมส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง โดยอัตราการขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางด้านเงินเฟ้อและเศรษฐกิจเป็นสำคัญ และยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการซื้อหวยออนไลน์ เว็บไหนดีให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ระดับเป้าหมายใกล้เคียง 2% นอกจากนี้ อีซีบีคาดภาพรวมเศรษฐกิจชะลอลงมากในไตรมาสที่ 3 และจะชะลอลงในระยะข้างหน้า ทั้งในไตรมาสที่ 4 และต้นปีหน้า โดยค่าเงินยูโรอ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยีลด์) ของประเทศในยุโรปปรับลดลงหลังประกาศของอีซีบี เนื่องจากตลาดมองอีซีบีมีท่าที dovish (ประนีประนอม) มากขึ้น และคาดอัตราการขึ้นดอกเบี้ยอาจเริ่มชะลอลง และคาดจุดสูงสุดของดอกเบี้ยปรับลดลง “ห้องค้ากสิกรไทยประเมินว่า ภาพรวมระยะยาวค่าเงินยูโรยังคงอยู่ในฝั่งอ่อนค่า เนื่องจากความเสี่ยงด้านวิกฤตพลังงานและประเมินเศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มเผชิญภาวะถดถอยสูง”