Month: November 2022

ยูโอบีนับหนึ่งรวมพอร์ตรายย่อยซิตี้แบงก์ ตั้งเป้าลูกค้าเพิ่มเท่าตัวใน 3-5 ปี

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ และในวันที่ 1 พ.ย.65 ยูโอบีได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการธนาคารลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทยอย่างเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ส่วนในอินโดนีเซียและเวียดนามคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 และหวังว่าการโอนย้ายลูกค้าทั้งระบบจะแล้วเสร็จในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ กิจการธนาคารลูกค้ารายย่อยนี้ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน ธุรกิจเว็บหวยออนไลน์บริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจเงินฝากรายย่อย ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนรายย่อยของธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 7% เป็น 21% และสินเชื่อที่อยู่อาศัยและรายใหญ่จะอยู่ที่ 40% ขณะเดียวกัน จะส่งผลให้รายได้จากรายย่อยเพิ่มจาก 54% เพิ่มเป็น 70% “หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อกิจการแล้ว คาดว่าขนาดธุรกิจธนาคารลูกค้ารายย่อยในทั้ง 4 ประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และมีการให้บริการลูกค้าจำนวน 5.3 ล้านคน และเสริมทีมงานให้แกร่งขึ้นด้วยพนักงานอีก 5,000 คน โดยเป็นพนักงานคนไทยกว่า 1,800 คน หรือเกือบ 100% ทำให้ธนาคารก้าวขึ้นเป็นธนาคารที่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนใช้บริการเป็นอันดับแรก”